Zajímavé dokumenty o školství na Karlovarsku

Zajímavé dokumenty o školství na Karlovarsku vytvořené v předchozím projektu MAP Karlovarsko II, ale stále zajímavé a aktuální:

Dokument MAP a akční plány

Strategický rámec – seznam investičních záměrů

Předchozí verze strategických rámců jsou zveřejněny na webu územní dimenze a projektu MAP Karlovarsko II.

Evaluace

Chcete se podílet na plánování priorit ve vzdělávání? Chcete dostávat e-mailem aktuální informace o vzdělávání? Pak vás uvítáme v některé z našich pracovních skupin. Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu