MAP Karlovarsko III navazuje na předchozí dva projekty místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Karlovarsku a začínáme 1. 1. 2022. Na této záložce budeme zveřejňovat aktuální pozvánky na setkání se zajímavými hosty a informace o dalších aktualitách našeho projektu.

  • Otevřený sběr námětů, nápadů a potřeb v oblasti vzdělávání. Sesbírané náměty budou základem pro tvorbu akčních plánů na roky 2023, 2024 a 2025. Uvítáme jakýkoliv náměty prostřednictvím formuláře.
  • Zveřejňujeme SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb, které byly zpracovány v rámci předchozího projektu a nyní je aktualizujeme, co čehož se může zapojit každý. Návrhy a připomínky, jak tyto analýzy upravit, aby vystihovaly aktuální stav na Karlovarsku posílejte na e-mail hendrichova@mas-sokolovsko.eu
  • Pozvánka na interaktivní workshop k šancím a budoucnosti ve vzdělávání dne 3. 3. 2022 od 14 h do 18 h v aule ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19. Všichni jsou vítáni. Registrace.
  • Společně se sousedním MAPem Sokolov a Kraslice pořádáme sdílení mezi mateřskými školami, hlavním tématem je logopedie.
  • Statutární město Karlovy Vary má novou strategii do roku 2040. Manažeři projektu MAP a ředitelé základní škol se aktivně účastnili plánovacích workshopů, strategie obsahuje také část věnovanou vzdělávání a infrastruktuře škol.
  • Hledáme nové zájemce o členství v pracovních skupinách, na vašem názoru totiž záleží. Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu, podrobnosti jsou na záložce “pracovní skupiny”.