MAP Karlovarsko III navazuje na předchozí dva projekty místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Karlovarsku a začínáme 1. 1. 2022. Na této záložce budeme zveřejňovat aktuální pozvánky na setkání se zajímavými hosty a informace o dalších aktualitách našeho projektu.

  • Zveřejňujeme pracovní verzi dokumentu MAP a akčního plánu na období 7/2022 až 12/2025. Připomínky můžete posílat na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu
  • Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje vyhlašuje za finanční podpory Karlovarského kraje kreativní soutěž pro žáky základních škol v angličtině a němčině a vyhlašuje sběr příspěvků k tvorbě sborníku slohových prací v češtině žáků s odlišným mateřským jazykem. Soutěž navazuje na předchozí dva ročníky v MAP Karlovarsko. Podrobnosti jsou na webu Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje.
  • Aktuální termíny jednání pracovních skupin:

Středa 30.11. od 14:00 do 16:00 setkání pracovní skupiny financování v OÚ Sadov.

Čtvrtek 12.1.2023 setkání pracovní skupiny čtenářská gramotnost a beseda s PhDr. Danielem Švecem o jeho knihách o letcích za druhé světové války. Místo bude upřesněno, ale bude to někde v K. Varech

  • Od výzkumné organizace PAQ Research jsme obdrželi publikaci, ve které jsou data z oblasti vzdělávání a sociální situace za ORP Karlovy Vary a rovněž zajímavé porovnání s jinými ORP v ČR. Určitě doporučujeme k prostudování. Odborníky z PAQ Research jsme pozvali na setkání, které proběhne společně s MAP Ostrov dne 7. 12. 2022 od 13:00 v kulturním domě Ostrov. Registrace je nutná.
  • V projektu MAP Karlovarsko není nyní možné organizovat vzdělávací aktivity, důvodem je nastavení pravidel ze strany poskytovatele dotace. Jako náhradu doporučujeme například projekt SYPO a jeho webináře. Je to opravdu jednoduché. Zaregistrujete se přes účet na NPI, na webinář se podívat kdykoliv ze záznamu a po vyplnění zpětnovazebného dotazníku dostanete osvědčení. Je to možnost, jak se mohou vzdělávat i učitelé, kteří nechtějí nebo nemohou dojíždět na prezenční DVPP.