MAP Karlovarsko III navazuje na předchozí dva projekty místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Karlovarsku a začínáme 1. 1. 2022. Na této záložce budeme zveřejňovat aktuální pozvánky na setkání se zajímavými hosty a informace o dalších aktualitách našeho projektu.

Zveřejňujeme pracovní verzi dokumentu místního akčního plánu (doplněná verze po jednání Řídícího výboru v lednu 2023) na období 7/2022 až 12/2025. Připomínky můžete posílat na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

Postup prioritizace aktivit v akčním plánu:

  • Na setkáních během března představíme aktivity sesbírané v návrhu akčního plánu.
  • Uspořádáme on-line setkání, kde lektoři a další nositelé myšlenek představí jednotlivé aktivity návrhu akčního plánu. Termín je 26. 4. 2023 od 14:00. Prosíme o registraci.
  • Školy budou hlasovat o prioritních aktivitách přes Google formulář (každá škola hlasuje jednou).
  • Sestavíme akční plán na roky 24 a 25 dle pravidel MAP IV a dle výsledků hlasování (vč. zohlednění různých typů škol).

Termíny jednání pracovních skupiny rovné příležitosti a matematická gramotnost facilitované MgA. Terezou Vlašímskou: 22. 2. 2023, 8. 3. 2023, 12. 4. 2023 vždy od 14:30 na adrese Drahomířino nábřeží 16, Karlovy Vary.

Termín jednání pracovní skupiny financování 5. 4. 2023 od 15:15 v ředitelství 1. MŠ Karlovy Vary.

Termín jednání pracovní skupiny k výuce angličtiny a jazykovým kompetencím: 19. 4. 2023 od 15:00 v ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, hostem bude Mgr. Martina Kekulová.

Pokud máte zájem o účast na jednáních pracovních skupin, pište na e-mail hendrichova@mas-sokolovsko.eu