logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd
Projekt MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 až 30. 11. 2023.
Do škol přinášíme nová témata a postupně otevíráme prostor pro uvažování o tom, co a jak se děti a žáci učí, ačkoliv změna v oblasti školství je během na hodně dlouhou trať. Naše vize: “Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí”.
Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.