Projekt “MAP Karlovarsko II” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).
Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.

Aktuality

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

 • Na silvestra 2021 se loučíme s projektem MAP Karlovarsko II a od 1. 1. 2022 zahajujeme nový projekt MAP Karlovarsko III.
 • Řídící výbor schválil finální verzi dokumentu MAP II (viz sekce dokumenty).
 • Řídící výbor schválil Strategický rámec verze 8.0, jehož součástí jsou tabulky investičních záměrů. Strategický rámec je zveřejněn v sekci dokumenty.
 • Statutární město Karlovy Vary má novou strategii do roku 2040. Manažeři projektu MAP a ředitelé základní škol se aktivně účastnili plánovacích workshopů, strategie obsahuje také část věnovanou vzdělávání a infrastruktuře škol.
 • Probíhá druhý ročník soutěže pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině. Letos máme nově i kategorii v němčině pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk.

Úvodní informace

Projekt “MAP Karlovarsko II” navazuje na předchozí projekt MAP ORP Karlovy Vary. Projekt bude realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Cílem projektu je pokračovat v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků na Karlovarsku a realizovat konkrétní aktivity naplánované v akčních plánech na jednotlivé školní roky. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy na Karlovarsku. Projekt je otevřený a uvítáme účast dalších zájemců o problematiku výchovy a vzdělávání na našich aktivitách.
Vize: “Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí”.

Pracovní skupiny

Zápisy

Obecné informace

Můžete se zapojit do činnosti pracovních skupin:

 • PS č. 1 – Čtenářská gramotnost a pregramotnosti (s přesahem také do problematiky vzdělávání cizinců a výuka cizích jazyků)
 • PS č. 2 – Matematická gramotnost, polytechnika, podpora podnikavosti
 • PS č. 3 – Rovný přístup
 • PS č. 4 – Financování
 • PS č. 5 – Výuka angličtiny a jazykové kompetence

Pracovní skupiny se budou scházet 4x ročně. Budou se zabývat podklady pro aktualizaci dokumentu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání”, návrhy vzdělávacích aktivit v rámci akčních plánů na jednotlivé školní roky a diskuzí o aktuálních otázkách v dané oblasti.

Podpora znalostních kapacit

 • Škola můj projekt: Individuální přístup ve výuce a učební styly žáků, 1. 12. 2021, online pozvánka, zápis
 • Škola můj projekt: Plánování a hodnocení výuky, 30. 11. 2021, Karlovy Vary pozvánka, zápis
 • Řešení konfliktních situací, 20. 10. 2021, Karlovy Vary pozvánka, zápis
 • Klíč k úspěšnému vedení lidí II, 20. 9. 2021, online pozvánka, zápis
 • Asertivní komunikace s využitím koučovacího přístupu a její přínos, 11. 6. 2021 a 18. 6. 2021, online pozvánka, zápis
 • Klíč k úspěšnému vedení lidí, 5. 5. 2021, online pozvánka, zápis
 • Podpůrná opatření z pohledu rodiče, 4. 5. 2021, online pozvánka, zápis
 • Klíč k rozvoji vlastního potenciálu pro rodiče, 19. 4. 2021, online pozvánka, zápis
 • Klíč k rozvoji vlastního potenciálu, 29. 3. 2021, online pozvánka, zápis
 • Asertivní komunikace s využitím koučovacího přístupu a její přínos, 11. 3. 2021 a 18. 3. 2021, online pozvánka, zápis
 • Webináře pro rodiče žáků ZŠ “Co hrozí dětem v kyberprostoru a jak proti tomu bojovat”, 2. 12. 2020 (od 16 h a od 18 h) a 10. 12. 2020 (od 18 h a od 20 h), online pozvánka, zápis 1, zápis 2, zápis 3, zápis 4
 • Webinář Bezpečí učitele a žáka v online prostředí, 3. 12. 2020, online pozvánka, zápis
 • Workshop k třídnickým hodinám 30. 11. 2020 online pozvánka, zápis
 • Webinář Využití MS Teams ve výuce, 11. 11. 2020, online pozvánka, zápis
 • Sdílení zkušeností s výukou na dálku, 22. 10. 2020, online pozvánka, zápis
 • Seminář Chyby ve správním řízení ve školství, 7. 10. 2020, online pozvánka, zápis
 • Workshop k třídnickým hodinám 15. 6. 2020 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Líný učitel – 3. 3. 2020 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Seminář Motivace, aktivizace a hodnocení žáků na ZŠ 22. 11. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Workshop Smysluplné využití ICT ve škole 3. 12. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Program Radostný a přirozený rozvoj pozornosti ze dne 20. 9. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Seminář Rozvoj matematické pregramotnosti u předškoláků ze dne 7. 10. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Seminář Sociokulturní aspekt vzdělávání dětí a žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami z 15. 10. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Workshop “Jak jednoduše generovat nápady” ze dne 6. 6. 2019 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Vzdělávací program Radostný a přirozený rozvoj pozornosti dne 5. 4. 2019 v Karlových Varech (pozvánka a zápis)
 • Seminář Projektové vyučování dne 12.4.2019 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Seminář Prvouka činnostně dne 23.4.2019 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Financování škol dne 7. 3. 2019 v Karlových Varech (zápis a pozvánka)
 • Seminář Líný učitel dne 6. 3. 2019 v Karlových Varech (zápis a pozvánka)
 • Workshop “Paměť a efektivní učení” ze dnů 19.1.2019 a 26.1.2019 (pozvánka a zápis)
 • Workshop “Žáci-cizinci a výuka českého jazyka” ze dne 11.1.2019 (pozvánka a zápis)
 • Workshop “Jak vést užitečné dílny čtení” v Nové Roli – ze dne 24. 10. 2018 (zápis a pozvánka) a ze dne 23. 1. 2019 (zápis) a ze dne 2. 5. 2019 (zápis)
 • Workshop “Paměť a efektivní učení” ze dnů 2. 11. 2018 a 16. 11. 2018 v Karlových Varech (zápis a pozvánka)
 • Workshop “Hejného metoda vyučování matematice na 1. stupni ZŠ pro mírně pokročilé” ze dne 16. 11. 2018 v Královském Poříčí (zápis a pozvánka)
 • Workshop “Anglicky nejen o výuce angličtiny” dne 28.5.2018 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Workshop “Vzdělávání cizinců v ZŠ” dne 1.6.2018 (pozvánka, zápis)
 • Workshop “Práce v dílnách” ze dne 21. 3. 2018 v K. Varech – zápis a pozvánka
 • Workshop “Hejného matematika” ze dne 2. 3. 2018 v Nejdku – zápis, pozvánka

Implementace MAP

Zhodnocení průběhu aktivit implementace

Ve školním roce 2021/2022 proběhnou následující aktivity implementace MAP, jedná se v podstatě o dokončení aktivit, které nemohly být realizovány z důvodu opatření proti covid ve školením roce 2020/2021. Aktivity implementace školního roku 2021/2022 v rámci projektu MAP Karlovarsko II budou ukončeny k 31. 12. 2021, kdy končí také projekt MAP II. V návazném projektu MAP III není zahrnuta implementace vzhledem k pravidlům poskytovatele dotace. Školy mohou v aktivitách, které si v MAP vyzkoušely, pokračovat z vlastních prostředků nebo jiných zdrojů financování. Přehled aktivit:

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou tyto aktivity implementace MAP:

Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto aktivity implementace MAP:

Ve školním roce 2018/2019 proběhly tyto aktivity implementace MAP:

Setkání a další akce

Kontakt

Hlavní manažer projektu
Ing. Markéta Hendrichová
hendrichova@mas-sokolovsko.eu
Tel. 604 170 443
Věcní manažeři
Bc. David Šebesta
david.sebesta@vladar.cz
Tel. 775 972 932
Mgr. Martina Turková
soslpov@seznam.cz
Tel. 720 293 803
Mgr. Romana Potěšilová Vlková
Tel. 608 434 490
Asistentka týmu
Veronika Wojnarová
admin@mas-sokolovsko.eu
Odborný řešitel
Ing. Miroslav Makovička
m.makovicka@email.cz

Dokumenty

Zajímavé dokumenty o školství na Karlovarsku

Naše vlastní dokumenty

Dokument MAP a akční plány

Strategický rámec – seznam investičních záměrů

Poslední verze schválená v MAP II:

Staré verze:

Evaluace

MAP Karlovarsko II vyhlašuje soutěž v angličtině a němčině pro žáky ZŠJedná se o soutěž pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině a němčině, soutěž je členěna do čtyř kategorií (tři v angličtině a jedna v němčině). Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině nebo němčině, ale důraz klademe také na fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Soutěž tak představuje alternativu ke konverzačním soutěžím, mohou se tedy zapojit i žáci, kteří se třeba ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž je určena pro jednotlivé žáky.
Soutěž se skládá ze školního kola a následného kola v projektu MAP v rámci všech škol z Karlovarska. Od učitelů cizích jazyků by bylo skvělé, kdyby žákům poskytli podporu a motivaci k účasti v soutěži. Zajímavé by pro Vás mohlo být, že využíváme spolupráci na hodnocení s rodilými mluvčími a na hodnocení kategorie v němčině se podílí Goethe-Institut.
Soutěžní kategorie:

 • žáci 3. až 5. ročníku ZŠ: acrostic poem v angličtině
 • žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: komiks v angličtině (soutěž není určena pro žáky gymnázia)
 • žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: esej v angličtině (soutěž není určena pro žáky gymnázia)
 • žáci 7. až 9. ročníku ZŠ: komiks v němčině (soutěž není určena pro žáky gymnázia, soutěž je určena pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk).

Nejprve proběhne školní kolo. Nejpozději do 28. 2. 2022 je potřeba z každé zapojené školy zaslat maximálně 3 práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu (telefon pro případ dotazů 604 170 443).
Inspiraci můžete čerpat u oceněných prací z minulého ročníku (viz záložka soutěž v angličtině 2020/2021).
Žáci se mohou těšit na pěkné ceny. Loni jsme rozdávali například sluchátka a PopSockety.
Porobnosti viz zadání soutěže.
Zadání soutěže
Souhlas s nakládáním s údaji
Těšíme se na pěkné práce!

Výsledky

Oceněné práce:
První místo v kategorii I: Daniela Vanke
První místo v kategorii II: Adéla Uhrová
První místo v kategorii III: Daniel Jiřík
Druhé místo v kategorii I: Antonín Barva
Druhé místo v kategorii II: Barbora Kyselá
Druhé místo v kategorii III: Ekaterina Popova
Třetí místo v kategorii I: Johana Převrátilová
Třetí místo v kategorii II: Eliška Nekvapilová
Třetí místo v kategorii II: Dominika Valkoun
Třetí místo v kategorii III: Alexandra Brožová
Třetí místo v kategorii III: Daniela Dudová


MAP Karlovarsko II vyhlašuje soutěž v angličtině pro žáky ZŠ

Vzhledem k aktuální situaci prodlužujeme uzávěrku příjmu žákovských prací. Nový termín příjmu prací do kola projektu MAP je 31. 3. 2021.
Aktualizované zadání soutěže
Jedná se o soutěž pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině, soutěž je členěna do tří kategorií dle ročníku. Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině, ale důraz klademe také na fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Soutěž tak představuje alternativu ke konverzačním soutěžím, mohou se tedy zapojit i žáci, kteří se třeba ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž se skládá ze školního kola a následného kola v projektu MAP v rámci všech škol z Karlovarska.
Nejpozději do 15. 12. 2020 je potřeba z každé zapojené školy zaslat maximálně 3 práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu (telefon pro případ dotazů 604 170 443).

Soutěžní kategorie:

 • žáci 3. až 5. ročníku ZŠ – komiks
 • žáci 6. a 7. ročníku ZŠ (soutěž není určena pro žáky gymnázia) – esej
 • žáci 8. a 9. ročníku ZŠ (soutěž není určena pro žáky gymnázia) – esej

Porobnosti viz zadání soutěže.
Zadání soutěže
Souhlas s nakládáním s údaji
Zadání první strany komiksu pro kategorii žáků 3. až 5. ročníku