Pozvánky na veřejné workshopy

Zápisy a prezentace z workshopů, jednání a konzultací

Kontaktní osoba pro OPZ+ CLLD MAS Sokolovsko:
Mgr. Anna Maria Schröcková
schrockova@mas-sokolovsko.eu
731 565 046