Místní akční skupina Sokolovsko je obecně prospěšnou společností, jež je otevřeným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Sokolovska, především pak jeho venkovských oblastí. Prostřednictvím metody Leader, tedy zdola nahoru, získává a směruje prostředky z Evropské unie a národních zdrojů právě především do venkova. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují.

Co nás definuje

Tým MAS Sokolovsko

Jsme kolektiv, který se snaží rozvíjet region od dotací, přes podporu dobrovolnictví až po realizaci vlastních projektů.

Jak to tenkrát začalo

Pane starosto, vzpomínáte, jak to tenkrát s MASkou začalo?

„Vzpomínám. Tenkrát každá obec fungovala samostatně, mikroregiony teprve začínaly. Měli jsme informace z okolních krajů, kde MASky již začínaly fungovat. Byla to novinka – myšlenka spolupráce obcí, neziskovek, podnikatelů, nadšenců.

Vzpomínám i na první workshopy, kde jsme u flipchartu lidem vysvětlovali, o co v hnutí leader vlastně jde. Jo byly to pionýrský časy. Vzpomínám i na nějakou Jágrikovou  a další nadšence, pracovitou partu lidí, kteří zdarma chodili na všechny workshopy a MASku dávali dohromady. Řada z nich je v MASce dodnes, lidé jako pan Mikeš, paní Lechanová, Farovi, pan Matyo, pan Zemek z Habartova a další, mnozí z nich už s námi dnes nejsou. A samozřejmě mnoho dalších a dalších lidiček.“

Více z rozhovoru s panem Boudou se dočtete na str. 3 zde.