Krátké představení

Pane starosto, vzpomínáte, jak to tenkrát s MASkou začalo?

„Vzpomínám. Tenkrát každá obec fungovala samostatně, mikroregiony teprve začínaly. S myšlenkou na MASku přišel Míra Makovička s Ivanem Stefanem. Měli informace z okolních krajů, kde MASky již začínaly fungovat. Byla to novinka – myšlenka spolupráce obcí, neziskovek, podnikatelů, nadšenců.

Vzpomínám i na první workshopy, kde Míra u flipchartu lidem vysvětlovat, o co v hnutí leader vlastně jde. Jo byly to pionýrský časy. Vzpomínám i na nějakou Jágrikovou  a další nadšence, pracovitou partu lidí, kteří zdarma chodili na všechny workshopy a MASku dávali dohromady. Řada z nich je v MASce dodnes, lidé jako pan Mikeš, paní Lechanová, Farovi, pan Matyo, pan Zemek z Habartova a další, mnozí z nich už s námi dnes nejsou. A samozřejmě mnoho dalších a dalších lidiček.“

Více z rozhovoru s panem Boudou se dočtete na str. 3 zde.

Co nás definuje

Co tedy MAS je?

Místní akční skupina Sokolovsko je obecně prospěšnou společností, jež je otevřeným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Sokolovska, především pak jeho venkovských oblastí. Prostřednictvím metody Leader, tedy zdola nahoru, získává a směruje prostředky z Evropské unie a národních zdrojů právě především do venkova. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují.