[vc_row][vc_column width=”2/3″][lsvr_content_box]MAS Sokolovsko o. p. s. byla úspěšně založena dne 21. 7. 2006 se 17 zakladateli z řad veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko:

 • koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
 • realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu
 • rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
 • vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
 • ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu
 • podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
 • služby při financování projektů k rozvoji regionu
 • posouzení projektů k rozvoji regionu
 • koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu
 • tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
 • součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
 • příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
 • výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
 • spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
 • zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
 • provoz informačních center – koordinace a rozvoj
 • atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb
 • činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
 • obnova místních doprovodných komunikací včetně infrastruktury, kulturních památek, významných budov, základního občanského vybavení
[/lsvr_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][lsvr_image lightbox=”yes” image=”/wp-content/uploads/2020/04/MAS_mapa_svazky_2019_meritko-1.png” size=”large” max_width=”300″][/vc_column][/vc_row]