Přehled zájmových skupin MAS Sokolovsko o.p.s.

1. Vzdělávání, zaměstnanost a sociální koheze

2. Občanská společnost

3. Konkurenceschopný a udržitelný venkov

4. Kvalita života na venkově