Vážíme si našich partnerů

Princip partnerství je jedním ze základních pilířů fungování MAS Sokolovsko.

Seznam partnerů

Na této stránce naleznete seznam partnerů MAS Sokolovsko z řad neziskového, veřejného a soukromého sektoru.

Partnerství s MAS Sokolovsko

Zde naleznete informace o partnerství: co partnerství obnáší, jak se stát partnerem a jaké případné poplatky jsou s ním spojeny.

Společenství pro rozvoj venkova

Místní akční skupina je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci). Tyto subjekty spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER.

Metoda LEADER: podněty od občanů

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.