Zápisy

Pozvánky

 • KURZ PRÁCE S PROBLEMATICKÝM TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, KDE SE VYSKYTUJE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (BEZPEČÍ, SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, KOMUNIKACE)
  Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
  Kdy a kde: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
  Vzdělávací cíl“Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků. “Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba. Práce v nestandartním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.Registrovat na akci se můžete zde.
 • KURZ HODNOTOVÝ UČITEL
  Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
  Kdy a kde: 24. 11. 2017, 9,00-16,00 školící místnost Statek Bernard, Královské Poříčí
  Anotace kurzu: Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje, jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů
  Registrovat na akci se můžete zde.
 • KULATÝ STŮL NA TÉMA PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCHZ důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.
 • SEMINÁŘ DOPRAVNÍ VÝCHOVA DNE 25. 5. 2017Místo: ZŠ Loket, budova Radniční, přízemíSrdečně zveme všechny pedagogy ke shlédnutí výuky dopravní výchovy interaktivní metodou v praxi, za užití svépomocně vyrobených prvků a pomocí metody starší žák učí mladšího. Ukázkovou výuku i následný seminář povede akreditovaná lektorka PaedDr. Lenka Frajerová. Výuka dětí začne v 8,00 hodin, potrvá cca do 10,30 hodin, bude následovat seminář pro učitele ke sdílení praxe, zkušeností, materiálů, apod. Kapacita semináře je omezena na max. 10 osob. Přihlásit se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. 605 108 877.
 • STÁŽ V LESNÍ ŠKOLCE SVATOŠKY DNE 15. 6. 2017
  Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8,30 do cca 12,00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu. Více informací naleznete v pozvánce.
 • EMOČNÍ SEBEOBRANA PRO UČITELE, DNE 13. 6. 2017
  Místo: školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný
  Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde).
  Přihlásit se můžete zde.
 • SEMINÁŘ NTC LEARNING SE KONÁ DNE 28. 2. 2017Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů – synapsí – vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku.Bližší informace viz pozvánka (PDF).
 • OCHUTNÁVKOVÉ KURZY POD VEDENÍM RNDR. ROBERTA GAMBY
  Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.
  • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
  • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
  • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žákyKapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:
 • PANELOVÁ DISKUZE NA TÉMA ‘SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ’
  Diskuze se uskuteční ve dnech 8. 11. od 9:00 hod. a 22. 11. 2016 od 14:00 hod. na Statku Bernard v Královském Poříčí. V obou termínech bude akce probíhat ve stejném duchu a se stejnými hosty. Bližší informace viz pozvánka (PDF).
 • OCHUTNÁVKA KRITICKÉHO MYŠLENÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
  Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” se budou konat ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016.Jedná se o jednodenní seminář (rozděleno na cílové skupiny: pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí), na kterém se seznámíte s příklady metod kritického myšlení vhodnými pro užití ve vzdělávacím procesu dětí a žáků v mateřských a základních školách. Seminář povede zkušená lektorka Mgr. Kamila Bergmannová, která vede také kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v Praze.
  Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení.
  Kurzy se budou konat na Statku Bernard v Královském Poříčí v termínech 28., 29., 30. 11. a 1. 12. 2016 vždy od 8:30 hod. do 15:00 hod. Na místě je pro účastníky zajištěno občerstvení.Termín si prosím zvolte dle svého zaměření (pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí, případně rodiče dle svého uvážení):
  • 28. 11. 2016 a 30. 11. 2016 bude zaměřeno na menší děti – předškolní a 1.-3. třídy)
  • 29. 11. 2016 a 1. 12. 2016 zaměřeno na starší děti (4. třída a 2. stupeň)
   Přihlásit na kurz
    se můžete nejpozději do 21. 11. 2016 a jedině přes přihlašovací formulář.
 • DÁLE PŘIPRAVUJEME VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
  • Podpora manažerského vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů (RNDr. Robert Gamba).
  • Podpora kariérového poradenství (RNDr. Robert Gamba).
  • Sdílení zkušeností – Bubnování a jeho využití při výuce dětí na 1. stupni (Hana Lipovská).
  • Sdílení zkušeností – Hudební činnost v logopedické prevenci (Hana Lipovská).Pro bližší informace sledujte tento web.