MAP SOKRA III je pokračujícím navazujícím projektem MAP SOKRA II, jež vznikl sloučením dvou MAPů, a to MAP ORP Sokolov a MAP ORP Kraslice. Na obou územích tak bude podporována spolupráce aktérů ve vzdělávání dětí a žáků se záměrem rozvíjet společné kvalitní vzdělávání v oblastech předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání za dodržení principů MAP – spolupráce, dohoda, otevřenost, SMART, zapojení aktérů do plánování, udržitelnost, partnerství.