• Závěrečné setkání se uskutečnilo dne 22. 11. 2017 – prezentaceprezenční listina a fotografie
 • Velké setkání aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice dne 12. 6. 2017 od 13:00 hodin na MÚ KrasliceSrdečně zveme na velké setkání v rámci Místního akčního plánu ORP Kraslice, které se koná v pondělí 12. 6. 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.Vaše účast jako zástupce aktérů podílejících se na vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice je žádoucí hned z několik důvodů:– dozvíte se nejaktuálnější informace k projektu
  – budete mít možnost sdělit své postoje a názory, které bude možnost ještě zapracovat do dokumentu či reflektovat při posledních aktivitách v projektu, a to včetně možnosti připravit pro Vás vzdělávací či z zážitkovou akci na míru
  – budeme finalizovat akční plán, tedy projekty spolupráce, jejich témata, jejich prioritizace a Vaše zapojení do nich
  – projekt 30. 11. končí, během léta bude dopracován dokument, na podzim poběží poslední aktivity a budeme připravovat navazující MAP II.Prosím o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 7. 6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. mobil 605 108 877.
 • Setkání aktérů ve vzdělávání dětí a žáků (10. 1. 2017)
 • První veřejný workshop ze dne 8. 9. 2016 – zprávaprezenční listina (PDF), prezentace (PPTX)
 • Projektový den v Rotavě (22. 6. 2016) – zápisprezenční listina (PDF)
 • Projektový den v Kraslicích (9. 6. 2016) – zápisprezenční listina (PDF)