Zápisy

Pozvánky

 • KURZ PRÁCE S PROBLEMATICKÝM TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, KDE SE VYSKYTUJE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
  Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
  Kdy: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
  Vzdělávací cíl:“Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků.“Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba.Práce v nestandardním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.
  Registrovat na akci se můžete zde
 • KURZ HODNOTOVÝ UČITEL
  Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
  Kdy a kde: 23. 11. 2017, 9,00-16,00 ZŠ a MŠ Oloví
  Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů
  Registrovat na akci se můžete zde
 • KULATÝ STŮL NA TÉMA PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
  Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.
  Termín a místo: dne 28. 4. 2017 od 8,30 hodin, školící místnost Statek Bernard Královské PoříčíAkci moderuje Mgr. Jitka Kacálková, školená lektorka pro inkluzivní vzdělávání a bavit se budeme o školicích poradenských pracovištích a jednotlivých kompetencích, kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP, o výstupech z vyšetření, co očekávat od ŠPP, o způsobech hodnocení žáků, o způsobech finančního zajištění podpůrných opatření, o spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi, atd.
  Přihlásit na akci se můžete zde.
 • KURZ PRVNÍ POMOCI VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ
  Termín a místo: 15. 5. v 15:30 a 9. 10. ve 12:00 a 14:30, Karlovy Vary
  Kurz první pomoci na přání kraslických pedagogů se bude konat dne 15. 5. 2017 od 15:30 hodin ve Světě záchranářů v Karlových Varech – kapacita je již plně obsazena – a dne 9. 10. 2017 ve 12:00 hodin a 14:30 hodin – na tyto termíny je možno se hlásit na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.
 • EMOČNÍ SEBEOBRANA PRO UČITELE
  Termín: dne 22. 5. 2017, školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný, Emoční sebeobrana
  Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde).
  Přihlásit se můžete zde.
 • STÁŽ V LESNÍ ŠKOLCE SVATOŠKY DNE 15. 6. 2017
  Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8:30 do cca 12:00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu.
  Více informací naleznete v pozvánce.
 • OCHUTNÁVKOVÉ KURZY POD VEDENÍM RNDR. ROBERTA GAMBY
  Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.
  • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
  • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
  • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žákyKapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:
 • SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ – ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE
  Srdečně zveme na první sdílení zkušeností v rámci MAP ORP Kraslice, a to na téma Alternativní a augmentativní komunikace. Paní učitelky Mgr. Iva Sokolová a Mgr. Jana Klvačová o tomto tématu řekly: “V dnešní době je stále obtížnější se domluvit. Čím dál častěji narážíme na narušenou komunikační schopnost, a to především u dětí předškolního a mladšího školního věku. Chceme s Vámi nahlédnout do tohoto problému a předat Vám naše zkušenosti.”
  Seminář se uskuteční dne 15. 2. 2017 od 15:00 hodin na ZŠ Opletalova v Kraslicích. Plánovaná doba trvání je cca 2 hodiny, posedět a sdílet však můžeme déle…Budování znalostních kapacit svépomocí díky tzv. pedagogických lídrů v území je jednou z podporovaných aktivit projektu. Přijďte tedy nejen dozvědět se něco nového, ale také sdílet své vlastní zkušenosti a poznatky v této oblasti…Zároveň prosím ředitele/ředitelky, učitele/učitelky a další, aby tuto pozvánku distribuovali dále mezi členy svých sboroven, příp. další zájemce.Kapacita semináře je omezena. Přihlásit se můžete nejpozději do 8. 2. 2017 prostřednictvím registračního formuláře.
  Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.
 • PANELOVÁ DISKUZE NA TÉMA ‘SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ’
  Diskuze se uskuteční ve dnech 8. 11. od 9:00 hod. a 22. 11. 2016 od 14:00 hod. na Statku Bernard v Královském Poříčí. V obou termínech bude akce probíhat ve stejném duchu a se stejnými hosty. Bližší informace viz pozvánka (PDF).
 • OCHUTNÁVKA KRITICKÉHO MYŠLENÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
  Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” se budou konat ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016.Jedná se o jednodenní seminář (rozděleno na cílové skupiny: pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí), na kterém se seznámíte s příklady metod kritického myšlení vhodnými pro užití ve vzdělávacím procesu dětí a žáků v mateřských a základních školách. Seminář povede zkušená lektorka Mgr. Kamila Bergmannová, která vede také kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v Praze.
  Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení.
  Kurzy se budou konat na Statku Bernard v Královském Poříčí v termínech 28., 29., 30. 11. a 1. 12. 2016 vždy od 8:30 hod. do 15:00 hod. Na místě je pro účastníky zajištěno občerstvení.Termín si prosím zvolte dle svého zaměření (pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí, případně rodiče dle svého uvážení):
  • 28. 11. 2016 a 30. 11. 2016 bude zaměřeno na menší děti – předškolní a 1.-3. třídy)
  • 29. 11. 2016 a 1. 12. 2016 zaměřeno na starší děti (4. třída a 2. stupeň)
   Přihlásit na kurz
    se můžete nejpozději do 21. 11. 2016 a jedině přes přihlašovací formulář.
 • DÁLE PŘIPRAVUJEME VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
  • Podpora manažerského vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů (RNDr. Robert Gamba).
  • Podpora kariérového poradenství (RNDr. Robert Gamba).
  • Sdílení zkušeností – Bubnování a jeho využití při výuce dětí na 1. stupni (Hana Lipovská).
  • Sdílení zkušeností – Hudební činnost v logopedické prevenci (Hana Lipovská).Pro bližší informace sledujte tento web.