Datum poslední změny: 16. 11. 2017.

 • Srdečně zveme všechny aktéry ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice na neformální závěrečné setkání dne 22. 11. 2017 od 14:00 hodin v Kulturním domě Kraslice, malý sál (vchod ze strany od ZUŠ). Na místě je zajištěno občerstvení, budou představeny výstupy projektu a nastíněno pokračování v této oblasti v následujícím roce. Registrovat se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.
 • Závěrečný workshop obou pracovních skupin se uskuteční dne 22. 11. 2017 od 13:00 hodin v Domě kultury Kraslice, malý sál (vchod ze strany od ZUŠ).
 • Kurz Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (bezpečí, sociálně-patologické jevy a rizikové chování, komunikace)
  Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
  Kdy: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
  Vzdělávací cíl:“Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků.“Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba.Práce v nestandardním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.Registrovat na akci se můžete zde
 • >Kurz Hodnotový učitel
  Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
  Kdy a kde: 23. 11. 2017, 9,00-16,00 ZŠ a MŠ Oloví
  Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktůRegistrovat na akci se můžete zde
 • Velké setkání aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice dne 12. 6. 2017 od 13:00 hodin na MÚ KrasliceSrdečně zveme na velké setkání v rámci Místního akčního plánu ORP Kraslice, které se koná v pondělí 12. 6. 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.Vaše účast jako zástupce aktérů podílejících se na vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice je žádoucí hned z několik důvodů:– dozvíte se nejaktuálnější informace k projektu
  – budete mít možnost sdělit své postoje a názory, které bude možnost ještě zapracovat do dokumentu či reflektovat při posledních aktivitách v projektu, a to včetně možnosti připravit pro Vás vzdělávací či z zážitkovou akci na míru
  – budeme finalizovat akční plán, tedy projekty spolupráce, jejich témata, jejich prioritizace a Vaše zapojení do nich
  – projekt 30. 11. končí, během léta bude dopracován dokument, na podzim poběží poslední aktivity a budeme připravovat navazující MAP II.Prosím o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 7. 6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. mobil 605 108 877.
 • Kulatý stůl na téma “Poradenské služby na školách a ve školských poradenských zařízeních”Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.Termín a místo: dne 28. 4. 2017 od 8,30 hodin, školící místnost Statek Bernard Královské PoříčíAkci moderuje Mgr. Jitka Kacálková, školená lektorka pro inkluzivní vzdělávání a bavit se budeme o školicích poradenských pracovištích a jednotlivých kompetencích, kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP, o výstupech z vyšetření, co očekávat od ŠPP, o způsobech hodnocení žáků, o způsobech finančního zajištění podpůrných opatření, o spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi, atd.Přihlásit na akci se můžete zde
 • Kurz první pomoci ve Světě záchranářů
  Termín a místo: 15. 5. v 15:30 a 9. 10. ve 12:00 a 14:30, Karlovy VaryKurz první pomoci na přání kraslických pedagogů se bude konat dne 15. 5. 2017 od 15:30 hodin ve Světě záchranářů v Karlových Varech – kapacita je již plně obsazena – a dne 9. 10. 2017 ve 12:00 hodin a 14:30 hodin – na tyto termíny je možno se hlásit na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.
 • Emoční sebeobrana pro učitele
  Termín: dne 22. 5. 2017, školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný, Emoční sebeobranaCílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde).Přihlásit se můžete zde.
 • Stáž v Lesní školce Svatošky dne 15. 6. 2017Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8:30 do cca 12:00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu. Více informací naleznete v pozvánce.
 • Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.
  • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
  • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
  • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žákyKapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:
 • Srdečně zveme na první sdílení zkušeností v rámci MAP ORP Kraslice, a to na téma Alternativní a augmentativní komunikace. Paní učitelky Mgr. Iva Sokolová a Mgr. Jana Klvačová o tomto tématu řekly: “V dnešní době je stále obtížnější se domluvit. Čím dál častěji narážíme na narušenou komunikační schopnost, a to především u dětí předškolního a mladšího školního věku. Chceme s Vámi nahlédnout do tohoto problému a předat Vám naše zkušenosti.”Seminář se uskuteční dne 15. 2. 2017 od 15:00 hodin na ZŠ Opletalova v Kraslicích. Plánovaná doba trvání je cca 2 hodiny, posedět a sdílet však můžeme déle…Budování znalostních kapacit svépomocí díky tzv. pedagogických lídrů v území je jednou z podporovaných aktivit projektu. Přijďte tedy nejen dozvědět se něco nového, ale také sdílet své vlastní zkušenosti a poznatky v této oblasti…Zároveň prosím ředitele/ředitelky, učitele/učitelky a další, aby tuto pozvánku distribuovali dále mezi členy svých sboroven, příp. další zájemce.Kapacita semináře je omezena. Přihlásit se můžete nejpozději do 8. 2. 2017 prostřednictvím registračního formuláře.Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.
 • Panelová diskuze na téma “Společné vzdělávání” ve dnech 8. 11. 2016 a 22. 11. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)
 • Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)
 • Plánovaná setkání pracovních skupin:
  • PS Předškolní vzdělávání: 24. 10. 2016, 9:00 hod., MŠ, ZŠ a SŠ Havlíčkova, Kraslice
  • PS Základní vzdělávání: 31. 10. 2016, 13:30 hod., ZŠ Opletalova, Kraslice
 • Jednání Řídícího výboru MAP ORP Sokolov se bude konat dne 23. 9. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.
 • První veřejný workshop pro území ORP Kraslice proběhne ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 14:00 hodin v prostorách Kraslického Šneka v Kraslicích. Zveme tímto srdečně všechny zájemce o vzdělávání dětí a žáků nejen z řad vzdělavatelů (pedagogů, vychovatelů, vedoucích zájmových kroužků a volnočasových aktivit, trenérů, ale také rodičů, neziskových organizací a další), aby přišli a přispěli svými názory a nápady v různých oblastech vzdělávání dětí. Občerstvení pro všechny bude zajištěno. Pozvánka – viz plakát (JPG).