Akce Čistění řeky Ohře je uskutečňována pod záštitou KS MAS Karlovarského kraje, kdy jde hlavně o ochranu přírody našeho regionu, ukázání vztahu k našemu prostředí a prohloubení místní sounáležitosti obyvatelstva. Společně se na akci podílejí místní akční skupiny Karlovarského kraje, tedy MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Kraj živých Vod, MAS Krušné Hory v úzké spolupráci s vodáckými půjčovnami.

Hlavním partnerem akce je Povodí Ohře s.p., které zajišťuje jednak část vybavení pro dobrovolníky, a především svoz odpadu na celém úseku řeky a jejích přítoků. Zároveň by se akce nemohla konat bez velké řady sponzorů, kteří jsou uvedeni u jednotlivých ročníků.

Tato akce byla prvně uspořádaná v roce 2016, kdy proběhl 0. ročník. Cílem je vyčistit břehy podél řeky Ohře a tím zlepšit naše okolí. V posledních letech stoupají počty dobrovolníků, a tak se postupně čistí narůstající počet přítoků řeky.

MAS Sokolovsko využívá podporu Karlovarského kraje na zajištění této akce.

 

!!!PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2023!!!

Čištění řeky Ohře v letošním roce proběhne v termínu 14. – 16. 4. 2023. Hlavním úklidovým dnem je sobota 15. 4. 2023.

 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ZAPOJENÝM DOBROVOLNÍKŮM, SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM AKCE!

Statistika

Rok Oblast Počet dobrovolníků Množství odpadu počet lodí
2022 Cheb – Stráž nad Ohří 1 360 14,78 tun 47
Území MAS Sokolovsko 880 6,48 tun
2021 Cheb – Stráž nad Ohří 1 015 16,1 tun 65
Území MAS Sokolovsko 565 6,5 tun
2020Cheb – Stráž nad Ohří1 1855,5 tun39
Území MAS Sokolovsko8203,1 tuny
2019Cheb – Stráž nad Ohří 1 70026 tun80
Území MAS Sokolovsko97610 tun
2018Cheb – Stráž nad Ohří 96021 tun73
Území MAS Sokolovsko34011 tun
2017Cheb – Stráž nad Ohří 74516 tunx
Území MAS Sokolovsko1642,5 tunyx
2016Cheb – Stráž nad Ohří 77625 tunx
Území MAS Sokolovsko1082,3 tunyx

!!!!! Přihlášení na akci Čištění řeky Ohře dne 2. 4. 2022 !!!!!

Čištění řeky Ohře v letošním roce proběhne 2. 4. 2022. Dobrovolníci budou moci čistit již od pátku 1.4. do neděle 3.4. na přiděleném úseku. Zároveň budou rozděleni do malých skupin tak, aby byla dodržena všechna opatření. Zodpovědnost za dodržení opatření bude na dobrovolnících.