Zpravodaj venkova 2/2012

V 2. čísle roku 2012 Zpravodaje venkova si například můžete přečíst:

  • Téma: Obce se obávají likvidace škol na venkově, destrukce celé sítě škol a hledají spojence
  • Náš venkov je momentálně opět ohrožen. Kvůli školám. Bráníme je. Rozhovor se znovuzvoleným předsedou SPOV ČR Eduardem Kavalou
  • Národní síť MAS schválila doporučení pro rozvoj venkova po roce 2014 (Komunitně vedený místní rozvoj = nový LEADER: MAS pro všechny dotační fondy)
  • NS MAS vyzývá všechny členy k aktivnímu prosazování metody LEADER na klíčových místech
  • Nůžky mezi námi a státem se rozevírají, varují obce před propastí rozpočtů
  • Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo PRV. Rozdělí 1,5 miliardy Kč

Ústav zemědělské ekonomiky a informací: kalendář 2/2012 nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie.