Zpravodaj Venkov č. 8

Informační periodikum Programu rozvoje venkova “Venkov” (č. 8) přináší např. témata:

Konference Venkov 2012
Obec Rudka získala titul Oranžová stuha ČR 2012
Česko – polská konference v Olomouckém kraji
Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova
Zajímavé aktivity CSV v krajích

Venkov č. 8 (PDF)