Zpravodaj Leader MAS Sokolovsko č. 25

Zpravodaj Leader MAS Sokolovsko ve svém druhém vydání roku 2015 přináší mimo jiné informace o standardizaci MAS, SCLLD, ex-post hodnocení Strategického plánu Leader MAS Sokolovsko, projektu Interreg Danube, o značení nových cyklotras ve Slavkovském lese. Pozornost je věnována i reliktům ve Slavkovském lese, značce “Original product of Sokolovsko” a soutěži Tradiční výrobek roku.

Ke stažení: Vydání č. 25 (2/2015)