Zpravodaj venkova a kalendář akcí 3/2012

Zpravodaj venkova je měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Zde je vydání březen 2012 (PDF).

Dále si můžete stáhnout kalendář akcí 3/2012 (PDF), který nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství a ekologie. Vydává jej Ústav zemědělské ekonomiky a informací.