Zpráva z akce “Transfer zkušeností z LAG Masfeld-Südharz do MAS Karlovarského kraje”

Na přelomu května a června 2017 uspořádala naše MAS Sokolovsko o.p.s. za podpory Celostátní sítě pro venkov (CSV) exkurzi k partnerské MAS LAG Südharz-Mansfeld ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.

Celá exkurze probíhala v příjemné a přátelské atmosféře, a to od jejího samého začátku až do konce.

Vyjeli jsme ráno 31.5.2017 v 8.00 hodin ze Sokolova. Čekala nás tříhodinová cesta, proto si manažerky MAS připravily pro účastníky exkurze doprovodný program, který byl obohacen o zábavně-vzdělávací prvky.

Před polednem jsme dorazili na rybí farmu “Fischerhof am Kernersee”. Velká část rybí farmy byla obnovena v rámci LEADER a PRV projektů. Zároveň se majitelé farmy snaží o její udržitelné fungování, které je založené na nabídce čerstvých lokálních produktů a širokém portfoliu služeb – od prodeje čerstvých ryb přímo z jezera, přes nabídku různých rybích produktů až po víkendové večery u grilu. Sami jsme při obědě měli možnost ochutnat místní rybí speciality a poté, co jsme se posilnili, byl manažerem MAS LAG Südharz-Mansfeld účastníkům exkurze představen Koncept rozvoje tamní MASky do roku 2020 a systém fungování MAS v Německu.

Dále exkurze pokračovala do městečka Seeberg, které je opět dobrým příkladem úspěšné realizace projektů z programu LEADER v různých oblastech. Účastníci exkurze si prohlédli místní komunitní multifunkční centrum, které vzniklo přestavbou bývalé prodejny potravin, dále místní mateřskou školu, zrekonstruovanou oranžerii a odpočinkové terasy na jezeře Süßer See.

Po ubytování v Lutherově městě Eisleben následoval další bod programu – Statek mansfeldských řemesel v obci Benndorf. Jeho obnova z původně velmi zchátralého stavu do dnešní podoby trvala několik let, a i zde bylo realizováno několik projektů LEADER.

První den exkurze byl zakončen společnou večeří účastníků se zástupci LAG Südharz-Mansfeld, kde probíhala čilá diskuze a výměna zkušeností. Padlo zde i několik nápadů na realizaci zajímavých projektů z Programu rozvoje venkova, vč. projektů spolupráce.

Druhý den exkurze pokračovala prohlídkou hornického návštěvnického centra ve Wettelrode, které je spolu s místním prohlídkovým okruhem šachty největším LEADER projektem LAG Südharz-Mansfeld. Účastníci měli možnost sfárat do šachty, vidět vývoj hornictví od jeho počátku až do současnosti a někteří si mohli vyzkoušet tuto těžko práci na vlastní kůži.

Jako bonus na závěr jsme navštívili i nedaleké Rosarium v Sangerhausenu, kde jsme mohli na rozloze 13,5 ha obdivovat celkem 8 600 druhů růží.

Připojujeme také několik fotografií (pro účastníky k osvěžení milých vzpomínek a pro ostatní jako impuls pro zapojení se do případné další akce).

Děkujeme CSV za možnost realizace exkurze a odborný doprovod Bc. Tomáše Sazečka.

Team MAS Sokolovsko děkuje také všem účastníkům, kteří svým pozitivním a přátelským přístupem napomohli zdárnému a obohacujícímu průběhu exkurze.

Ing. Eva Slámova
manažerka MAS Sokolovsko o.p.s.