Znáte regionální značku “KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt”?

Značka “KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®” (dále jen „značka“) byla vytvořena v rámci systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ). Uděluje se výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům, uměleckým dílům a ubytovacím a stravovacím službám, které splňují certifikační kritéria.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., jako koordinátor značky, vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky “KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®”. Značka patří do Asociace regionálních značek. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky “KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®” na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Navštive e-obchůdek, kde jsou certifikované výrobky nabízeny. Katalog produktů je ke zhlédnutí zde.

regionalni znacka cedule

Webové stránky značky