Znáte Integrovaný projekt?

Hlavním cílem “Integrovaného projektu obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ” je zpracování projektových dokumentací, studií proveditelnosti a informačních a komunikačních materiálů za účelem přípravy projektů směřovaných do obnovy a rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov-východ.

Leták (PDF)

Další informace o projektu.