Živý kraj

Od dnešního dne je ve zkušebním provozu nový portál CR v Karlovarském kraji www.zivykraj.cz. Podněty a připomínky můžete adresovat p. Židlickému na adresu petr.zidlicky@kr-karlovarsky.cz (odboru KLCR KK). Od ledna 2013 by měl být web plně v provozu.

Změny k lepšímu dozná začátkem příštího roku také fotobanka Karlovarského kraje www.kvpoint.cz. Přibude spousta zdařilých videí a bude sem možné zasílat své fotografie v plném rozlišení (autorská práva poskytujeme fotobance jako neomezená).

Zdroj: L. Zoubek (KČT)