Zemědělec v EU, pozvánka na semináře

Z pozvánky o.p.s. Úhlava: dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na jeden z níže uvedených seminářů věnujících se, v současné době velmi aktuálnímu tématu, legislativním požadavkům na zemědělské hospodaření cross-compliance, které pro Vás připravila obecně prospěšná společnost Úhlava, o.p.s. ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky v rámci projektu „Zemědělec v EU,“ finančně podpořeném Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

V rámci tohoto projektu budou uspořádány dva typy seminářů, první zaměřený na rostlinou výrobu a její vztah ke krajině a životnímu prostředí a druhý věnovaný živočišné výrobě, potravinářství a krmivářství. Naši lektoři postupně navštíví 6 krajů České republiky, celkem proběhne 12 informačních seminářů, a to v Chebu, Klatovech, Strakonicích, Pelhřimově, Pardubicích a Olomouci.

Úhlava

Úhlava, o.p.s.

Účast na seminářích je zcela bezplatná, účastníci získají veškeré studijní a informativní materiály (tištěná publikace, CD, přednášky) a přístup do eLearningové aplikace. V průběhu semináře bude všem účastníkům zajištěno občerstvení.

Semináře budou probíhat od září 2008 do března 2009, podrobný rozpis termínů naleznete v přiloženém informativním letáku a na webových stránkách www.rac.uhlava.cz. Pro další informace kontaktujte manažera projektu Bc. Jana Koláře, u kterého je rovněž možné se přihlašovat. Účast na seminářích může být omezena.

Nejbližší seminář proběhne již 22. září 2008 v budově Střední integrované školy v Chebu od 9:00 hod., a to na téma „CROSS-COMPLIANCE: Rostlinná výroba ve vztahu ke krajině a životnímu prostředí.“

Bc. Jan Kolář
www.uhlava.cz

Dokumenty ke stažení

Zemědělec 1

Informativní leták 1
Zemědělec 2

Informativní leták 2