Zasedání orgánů MAS Sokolovsko o.p.s. v červnu 2016

V červnu se uskuteční následující zasedání orgánů MAS Sokolovsko o.p.s. (viz organizační struktura):

Výběrová komise, termín 7. 6. 2016 v 15:00 až 17:00 hod., Statek Bernard – školící místnost

Dozorčí rada a Monitorovací výbor, termín 14. 6. 2016 v 14:00 až 14:30 hod., kancelář MAS Sokolovsko na Březové

Správní rada, termín 14. 6. 2016 v 14:30 až 16:00 hod., kancelář MAS Sokolovsko na Březové

Valná hromada partnerů, termín 16. 6. 2016 v 14:00 až 15:30 hod., kulturní dům a multifunkční centrum Březová

Valná hromada zakladatelů, termín 16. 6. 2016 v 15:30 až 16 hod., kulturní dům a multifunkční centrum Březová

Programový výbor, termín 16. 6. 2016 v 16:00 až 17:00 hod., kulturní dům a multifunkční centrum Březová

Podrobný program jednání byl rozeslán účastníků a členům orgánů na e-mail. Pokud budete mít zájem zúčastnit se zasedání některého z výše uvedených orgánů, kontaktujte prosím Stanislavu Slunčíková, tel.: 775 30 30 67, e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu.