Zápisy z jednání orgánů MAS Sokolovsko (6/2015)

23. června se konalo zasedání správní rady, dozorčí rady i valné hromady zakladatelů. Příslušné zápisy najdete pod výše uvedenými odkazy. Dále na stránce Činnost naleznete dokumenty k účetní závěrce 2014.