Zájemci o dotaci z 6. výzvy SPL MAS Sokolovsko

Celkem 33 žádostí o dotaci bylo odevzdáno v rámci 6. výzvy SPL MAS Sokolovsko. Žadatelé žádají o dotaci v celkové výši 31,1 mil. Kč, což je o polovinu více, než je alokace.

Seznam registrovaných žádostí o dotaci (XLS)