Za krásami MAS Sokolovsko

V infocentru na Městském úřadě Březová jsou nově zdarma k dispozici letáky z projektu “Propagační kampaň – Za krásami MAS Sokolovsko”, které se věnují vybraným volnočasovým zajímavostem na území MAS Sokolovsko: hornické Sokolovsko, Zimní dovolená, Vyhlídky a rozhledny – jižní/severní Sokolovsko, Královské Poříčí, město Kynšperk nad Ohří, obec Lomnice, město Chodov, město Krásno, hrad Hartenberg.

Rozdávání letáků na Statku Bernard

Projekt byl podpořen Regionálním operačním programem Severozápad.

ROP Severozápad