Workshop na téma čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko v rámci OP Zaměstnanost

Dne 26. srpna 2015 proběhlo na Statku Bernard v Královském Poříčí pracovní setkání na téma “Čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko v rámci OP Zaměstnanost”.

Na jednání byla uvedena aktuální výše alokace, kterou by MAS Sokolovsko v období 2015–2020 mohla mít k dispozici v rámci programových rámců IROP (121,2 mil. Kč), OP Zaměstnanost (18–23 mil. Kč), Program rozvoje venkova (42,2 mil. Kč).

Účastníci workshopu si nanečisto, za asistence pracovníků MAS, vyzkoušeli plánování vlastních konkrétních projektů v některé z oblastí zájmu: sociální podnikání, sociální začleňování a prorodinná opatření, zaměstnanost. Celkem se na místě sesbíralo 18 projektových záměrů s celkovým rozpočtem více než 52 mil. Kč.