Vzdělávací seminář Ochrana přírody

Krajská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s o.s. Biblio Karlovy Vary a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro Vás připravila vzdělávací seminář Ochrana přírody. Zde je plakát (PDF).

23. 10. 2013 od 16:00 do 18:00 hodin
CO JE TO OCHRANA PŘÍRODY – Principy ochrany přírody, ochrana přírody jako složka vyspělé společnosti, ochrana biodiverzity ve světovém kontextu. (Mgr. Jan Matějů, Ph.D., Muzeum Karlovy Vary)

OCHRANA PŘÍRODY V ČR – Zákon č.114/1992, obecná a zvláštní ochrany přírody, ochrana dřevin, zvláště chráněná území v ČR a v regionu, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů – systém a region. (Ing. Petr Krása, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Karlovy Vary)

30. 10. 2013 od 16:00 do 18:00 hodin
SYSTÉM OCHRANY PŘÍRODY – Role státu, veřejného sektoru a jednotlivců v ochraně přírody – na jakých úrovních se u nás provozuje ochrana přírody, ochrana přírody v jiných oborových složkách, nejvýznamnější neziskovky (ČSO, ČSOP, aj.) CITES. (Ing. Jiří Sikora, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Karlovy Vary)

KRAJINNÝ RÁZ A JEHO OCHRANA – Co je to krajinný ráz, proč a jak se chrání, problémy krajinného rázu a krajinné příklady. (Ing. Stanislav Wieser, Karlovy Vary)

06. 11. 2013 od 16:00 do 18:00 hodin
VÝZNAM VODY V KRAJINĚ – Koloběh vody v krajině, význam pro fungování ekosystému, ohrožení přírody nedostatkem vody.
(Ing. Miloš Holub, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Karlovy Vary)

REVITALIZACE VODNÍHO PROSTŘEDÍ – Obnova vodního režimu v krajině, příklady z regionu. (Mgr. Vladimír Melichar, Karlovy Vary)

13. 11. 2013 od 16:00 do 18:00 hodin
PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY – Co se dělá a co lze dělat pro ochranu přírody, financování vhodných opatření pro ochranu přírody, příklady z regionu.

SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ A ZÁVĚR (Ing. Petr Krása, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Karlovy Vary)

Cena za celý seminář (4 přednášky) 200 Kč, sál Dvory
Zájemci se mohou hlásit od 10. 6. 2013 v Informačním středisku Krajské knihovny Karlovy Vary, telefon 353 502 820.