Výsledky 4. výzvy SPL MAS Sokolovsko

Z dvanácti podaných žádostí do Fiche 2 byla úspěšná polovina z nich, rozděleno bylo 9,016 mil. Kč. Ve Fichi 3 bylo šest žádostí, uspěla třetina z nich s přislíbenou dotací celkem 3,6 mil. Kč.

Výsledky 4. výzvy (XLS).