Výroční zpráva za rok 2010

Rok 2010 byl pro naší MAS charakteristický tím, že jsme vedle pokračování realizace Strategického plánu Leader a rozdělení další více jak 20 milionové alokace peněz do regionu úspěšně vstoupili na další dotační pole. MAS byla úspěšná v ROP Severozápad a díky tomu mohla uskutečnit projekt Propagační kampaň MAS Sokolovsko, stihli jsme zpracovat další úspěšné žádosti do ROP. Myšlenky Leaderu dále rozšiřujeme navazováním plodných partnerství, již nyní můžeme konstatovat, že jsme pro region získali další peníze. V poslední době se daří rozšiřovat smysluplné partnerství nejen po ČR, ale i v rámci Evropy.

Je proto možné konstatovat, že metoda Leader se na Sokolovsku dobře zabydlela a díky kvalitnímu týmu spolupracovníků se můžeme těšit na další zajímavé projekty.

Výroční zpráva za rok 2010 (PDF)