Vyhlášeny výzvy na podání žádostí o dotaci z IROP

Byly vyhlášeny první výzvy MAS Sokolovsko do Integrovaného regionálního operačního programu.

Veškeré potřebné informace naleznete zde.