Veselé vánoce a šťastný nový rok

Než jsme se nadáli, je za námi další rok, tentokrát ten s “10” na konci. Dovolím si za naši MAS bilancovat a říci, že byl úspěšný jak po stránce realizační (vždyť se nám podařilo do regionu přilákat více než 20 mil. Kč!), tak po stránce organizační a lidské. Touto cestou jménem pracovníků MAS Sokolovsko děkuji našim členům, partnerům, dodavatelům, zkrátka všem, se kterými jsme v kontaktu a kteří nám pomáhají podporovat rozvoj Sokolovska. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a do nového roku, nechť nám ta “11” přinese opět jen to dobré.

Zpravodaj Leader MAS Sokolovskoč. 3/2010.