Venkov č. 6/2013

Měsíčník Venkov je zpravodajem Spolku pro obnovu venkova CR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR.

Venkov č. 6/2013 (PDF)