Územní studie horských oblastí

Jménem Karlovarského kraje Vás zveme na veřejné projednání “Územní studie horských oblastí”, které se uskuteční dne 20. 9. 2011 od 10:00 hod. ve společenském sálu budovy Krajské knihovny Karlovarského kraje.

Předmětem projednání bude prezentace a odborný výklad k ukončené etapě “Průzkumy a rozbory“ a k současně zpracovávané etapě “Zpřesnění zadání”.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že na internetových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje v záložce Rozvoj regionu –> Územní plánování –> Dokumentace kraje byla přidána informace o Územní studii horských oblastí vč. elektronického znění etapy průzkumy a rozbory.

S případnými dotazy k akci se prosím obracejte na Bc. Vlastimila Veselého, oddělení územního plánování, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Karlovarského kraje.