Tvorba strategie 2014-2020

optp+eu+mmr_cz_barva

Místní akční skupina Sokolovsko, která v předchozím programovém období 2007-2013 rozdělila v regionu téměř 100 milionů Kč, připravuje strategii své činnosti pro další období 2014-2020.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na tvorbě této Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko (zkratka SCLLD), a to zapojením do jedné ze 4 odborných pracovních skupin. Budete tak mít možnost ovlivnit Vámi zvolená témata na plánovaných workshopech. Zároveň budete mít možnost zpracovat si své projektové záměry, které se stanou součástí strategie. Obsah této strategie bude rozhodující pro získání a následné přerozdělení dotací MAS v tomto období 2014-2020.

V tuto chvíli jsou vyprofilovány 4 odborné pracovní skupiny. Vzhledem k možnému nerovnoměrnému zájmu o některá témata Vás žádáme, abyste si zvolili maximálně 2 skupiny, do kterých se zapojíte.

Bez spolupráce s Vámi nelze efektivně rozvíjet náš region a naplánovat oblasti, místa či zájmy nutné pro investici z přidělených dotací. Proto prosíme o aktivní přístup k této pozvánce a sdělení Vašeho zájmu o účast ve vybraných skupinách, resp. workshopech, nejpozději do 9.5.2014 na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. na tel. 739 011 869.

Disponujete-li prostorem, časem a chutí poskytnout zázemí pro konání některého z workshopů (14., 20., 22. či 28.5.2014), dejte nám vědět, budeme rádi.

Odborné pracovní skupiny

  • Zaměstnanost a vzdělávání, obsahující např. témata zaměstnavatelé (velké podniky), vzdělávání – školství, začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, sport a volný čas, mateřská centra a střediska volného času;
  • Životní prostředí a udržitelnost, obsahující např. témata odpady a ekologické zátěže, ochranu a péči o přírodu a lesy, ochrana ovzduší, půdy a vod, alternativní energetické zdroje a energetické úspory, ekovzdělávání-turistika;
  • Konkurenceschopný venkov, obsahující např. témata podpora drobných podnikatelů, podpora zemědělců, podpora cestovního ruchu, informační centra;
  • Kvalita života na venkově, obsahující např. témata komunální politika, dopravní infrastruktura, obslužnost, historie, památky a kultura, sociální a zdravotní péče, rodina a péče o seniory.

Termíny plánovaných workshopů

14. 5. 2014 od 15,00 hodin Konkurenceschopný venkov
20. 5. 2014 od 15,00 hodin Vzdělání a zaměstnanost
22. 5. 2014 od 15,00 hodin Životní prostředí
28. 5. 2014 od 15,00 hodin Kvalita života

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.