Trh informací

MAS Sokolovsko ve spolupráci s řadou dalších místních akčních skupin z celé České republiky připravuje projekt zaměřený na tvorbu nových distribučních cest na místním “trhu informací”.

Cílem projektu bude vytvořit seznam podnikatelů na území naší MAS v obcích do 5.000 obyvatel. Tuto jedinečnou databázi poté budeme poštou zdarma distribuovat do všech domácnosti na území MAS Sokolovsko. Získáte tak přehled o všech nabízených službách a produktech ve svém okolí.

V rámci projektu budou mj. vytvořeny také internetové stránky, kde si budete moct najít podrobné informace nejen o místních podnikatelích, ale budete zde moci využívat i možnosti elektronického bazaru.

Chtěli bychom tento projekt co nejvíce přizpůsobit Vašim konkrétním požadavkům a přáním. Proto Vás touto cestou prosím o vyplnění přiloženého dotazníku. Pomůžete nám tak připravit projekt, který bude nejen zajímavý, ale především užitečný nám všem.

Dotazník (.DOC)