Tisková konference MAS Sokolovsko dne 11. 11. 2009

Ve středu 11. listopadu se uskutečnila na městském úřadě v Březové tisková konference MAS Sokolovsko o.p.s. Informace novinářům poskytovali: předseda správní rady a starosta Březové p. M. Bouda, místopředseda správní rady a starosta královského Poříčí Ing. Ivan Stefan, manažer MAS Ing. Makovička a projektová manažerka MAS Ing. Jágriková.

tiskovka.jpg

V době, kdy se uskutečnila přecházející tisková konference MASky, jsme očekávali rozhodnutí, zda z Evropské unie obdržíme dotaci do tzv. velkého Leaderu. Dnes již máme jasno a dokonce již proběhl proces v rámci 1. výzvy MASky, kdy bylo mezi žadatele rozděleno pro letošní rok téměř 20,5 mil. Kč.

A zde se dostáváme ke stěžejnímu bodu činnosti MASky po dobu letních měsíců. Počínaje dnem 31. srpna t.r. byla vyhlášena zmíněná 1. výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS Sokolovsko. Kompletní znění této výzvy bylo rovněž k dispozici na www.mas-sokolovsko.eu a vyvěšeno pro informovanost široké veřejnosti na úředních deskách obcí a měst a zároveň bylo publikováno v regionálním tisku.

Samotný příjem žádostí o dotace byl realizován ve dnech 21. – 24. září v kanceláři MAS Sokolovsko o.p.s. Celkem byla přijato 28 projektů, z nichž 25 prošlo administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Poté následovalo hodnocení těchto projektů ze strany výběrové komise, stanovení pořadí žádostí programovým výborem a schválení tohoto pořadí správní radou MAS. Dne 23. 10. 2009 bylo všech těchto 25 projektů předáno k dalšímu řízení /viz tisková zpráva/. Zde budou v následujících dnech zkontrolovány a do 35 kalendářních dnů nám bude zaslán výsledek jejich kontroly.

Po té informovala Ing. Jágriková přítomné novináře o předložených projektech, které prošly administrativní kontrolou a předala jim písemné podklady o bližším členění projektů do jednotlivých fichí /viz samostatná příloha/.

“Největší zájem žadatelů byl o příspěvky na dopravní a technickou infrastrukturu. Obce chtějí opravovat místní komunikace či autobusové zastávky. Prostě na věci, které je trápí a nemají příliš možností je zafinancovat z něčeho jiného,” sdělila manažerka místní akční skupiny MAS Sokolovsko Ivana Jágriková.

Finance poputují také na obnovu a rozvoj kulturních památek. Dotaci 1,5 milionu korun například získá občanské sdružení Hartenberg na pokračování revitalizace hradu v Hřebenech. Dalších 600 tisíc pak organizace použije na vylepšení svého zázemí. “Také obce si mohou sami zvolit, co považují za dědictví venkova a požádat o peníze na jeho ochranu. Může to být památný strom, stará část hřbitova nebo i nějaká zídka,” řekl další ze členů MAS Miroslav Makovička.

“My jsme nasadili úpravu návsi v Kostelní Bříze. Kdo tam zavítá, tak už dnes může vidět dynamickou opravu kostela a dalších budov. Náš projekt je vlastně jedním ze střípků, zapadajících do této koncepce,” zmínil předseda správní rady MAS a starosta Březové Miroslav Bouda.

Vedení MAS očekává, že přibližně stejnou částku – okolo dvaceti milionů korun – bude pro rozvojové projekty dostávat každý rok. “A když budeme dostatečně aktivní, je reálná šance čerpat další prostředky až do roku 2013 a získat tím pro náš region téměř 110 milionů korun,“ přál si za MAS starosta Královského Poříčí Ivan Stefan.

Přílohy

tiskovka-mas-sokolovsko-11112009-3.JPG tiskovka-mas-sokolovsko-11112009-8.JPG