Školení pro potenciální žadatele do výzev SCLLD MAS Sokolovsko

Ve dnech 7. a 13. dubna 2016 proběhla 2 školení pro potenciální žadatele do výzev Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014 až 2020. Školení se zúčastnilo více než 50 osob a pro zájemce přikládáme prezentace ze školení vč. fotografií z akce. Pro bližší informace k výzvám můžete kdykoli dotázat pracovníky MAS.