Seznam vybraných žádostí – 7. výzva SPL MAS Sokolovsko

Prohlédnout si můžete seznam žádostí o dotaci, které byly schváleny k financování. Žádosti již byly předány na SZIF.

Seznam schválených žádostí v 7. výzvě (PDF)