Seznam památek k záchraně na území MAS Sokolovsko

optp+eu+mmr_cz_barva

Zde můžete doplnit seznam památek k záchraně na území MAS Sokolovsko. Tento nápad vznikl během komunitního workshopu MAS v Horním Slavkově v lednu 2013. Pokud máte na území své obce památky, které nejsou v seznamu kulturních památek, ale jejich obnovu považujete za důležitou z hlediska zachování kulturního dědictví, prosím, doplňte je do tohoto seznamu. MAS Sokolovsko ráda podpoří jejich obnovu.

Děkujeme za doplnění.