Semináře pro žadatele aktuálních výzev CLLD OPZ (2/2017)

Semináře pro žadatele aktuálních výzev CLLD OPZ se uskuteční dne 14. 2. 2017 v Královském Poříčí:

  • ve 11:00 hod. – pozvánka (PDF) – sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko,
  • ve 13:00 hod. – pozvánka (PDF) – sociální podnikání na území MAS Sokolovsko.