Seminář k PRV CLLD MAS Sokolovsko – výzva č. 2 v roce 2018

Zveme Vás na seminář pro žadatele do výzvy MAS č. 2 “Programu rozvoje venkova” (PRV) vyhlášené místní akční skupinou v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020.

 • Pozvánka (PDF)

  Kdy: 6. 2. 2018 od 10:00 hodin

  Kde: zasedací místnost na Statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí

  Program:

  1) Představení výzvy včetně příloh výzvy
  2) Obecné podmínky
  3) Společné podmínky
  4) Představení vyhlášených Fichí
  5) Portál farmáře – generování, vyplnění a podání žádosti o dotaci
  6) Diskuze