Semináře pro potenciální žadatele o dotaci se uskuteční 7. dubna a 13. dubna 2016

MAS Sokolovsko o.p.s. Vás srdečně zve na seminář pro potenciální žadatele z výzev vyhlašovaných místní akční skupinou v rámci integrovaného nástroje komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2020.

Pozvánka s podrobnými informacemi (PDF)

Termíny seminářů:
7. dubna 2016 od 9:00 v Královském Poříčí
13. dubna 2016 od 9:00 v Kraslicích

Program seminářů:
Úvodní informace (Ing. Ivana Jágriková)
Program rozvoje venkova ČR (Ing. Ivana Jágriková)
Integrovaný regionální operační program (Ing. Markéta Hendrichová)
Operační program Zaměstnanost (Mgr. Zuzana Odvody)
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (Mgr. Zuzana Odvody)
Představení monitorovacího systému MS2014+ (Ing. Markéta Hendrichová / Ing. Ivana Jágriková)
Dílčí konzultace, sběr dotazů k představené problematice

Svou účast potvrďte na e-mail: info@mas-sokolovsko.eu