SCLLD ve verzi č. 3 k datu 19. 9. 2016

Dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko (“SCLLD”) se dostal do verze č. 3, v níž jsou zapracovány připomínky Řídícího orgánu IROP k datu 19. 9. 2016. Dokument si v režimu změn můžete stáhnout vč. přílohy č. 1:

Více informací o SCLLD najdete na projektové stránce.