Schválené žádosti o dotaci v 11. kole PRV

Schválené žádosti o dotaci (PDF) v Programu rozvoje venkova – str. 3 (11. kolo, podopatření. IV.1.2): Muzeum Habartov – průvodce do kapsy, Pořízení vybavení autoservisu Petr Mikeš, Nákup vybavení do provozovny nově založené společnosti PROFOREST s.r.o.