Schválené žádosti o dotaci v 10. kole výzvy Programu rozvoje venkova

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 27. října 2010 schváleno 60 žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 34.701.562,- Kč. 18 z těchto dotací spadá na území MAS Sokolovsko. Najdete je na str. 5 seznamu úspěšných žádostí.