Schválené projekty v 7. výzvě

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 18. října 2013 schváleno v NUTS II Severozápad 53 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 23.319.349,- Kč. Z toho 13 projektů připadá na MAS Sokolovsko.

Schválené žádosti o dotaci v 7. výzvě

dotace seznam