Komunitního projednání aktivit MAS Sokolovsko v Rotavě 01/2012

Hlavním cílem setkání bylo:
– diskuse a úprava bodového ohodnocení preferenčních kritérií povinných i volitelných
– projednání obsahu připravovaného projektu partnerství
– dotazy, diskuse

Ke stažení: zápis, prezentace